Центральный курсВалютная пара 23.05.2018  24.05.2018
USD/RUB 61.0084  61.5667  
EUR/RUB 71.8923  72.0415  
EUR/USD 1.1781  1.1706  
CNY/RUB 9.6528  9.6621  
KZT/RUB 18.7145  18.8613  
UAH/RUB 23.5212  23.6153  
GLD/RUB 2542.6341  2551.3632  
SLV/RUB 32.6400  32.7300  
HKD/RUB 7.8047  7.8466  
GBP/RUB 82.0803  82.1306  
BYN/RUB 30.7844  30.7973  
CHF/RUB 61.5562  62.1936  
TRY/RUB 13.4468  12.9400  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 61.5667
EUR/RUB 72.0415
EUR/USD 1.1706
CNY/RUB 9.6621
KZT/RUB 18.8613
UAH/RUB 23.6153
GLD/RUB 2551.3632
SLV/RUB 32.7300
HKD/RUB 7.8466
GBP/RUB 82.1306
BYN/RUB 30.7973
CHF/RUB 62.1936
TRY/RUB 12.9400