Центральный курсВалютная пара 21.08.2018  22.08.2018
USD/RUB 67.1945  67.3433  
EUR/RUB 76.8609  77.6315  
EUR/USD 1.1444  1.1519  
CNY/RUB 9.8053  9.8564  
KZT/RUB 18.7159  18.5971  
UAH/RUB 24.2530  24.2609  
GLD/RUB 2562.7109  2578.2595  
SLV/RUB 31.8000  32.0325  
HKD/RUB 8.5845  8.5703  
GBP/RUB 85.8430  86.7454  
BYN/RUB 32.8512  32.9063  
CHF/RUB 67.4608  68.1796  
TRY/RUB 10.9954  10.9588  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 67.3433
EUR/RUB 77.6315
EUR/USD 1.1519
CNY/RUB 9.8564
KZT/RUB 18.5971
UAH/RUB 24.2609
GLD/RUB 2578.2595
SLV/RUB 32.0325
HKD/RUB 8.5703
GBP/RUB 86.7454
BYN/RUB 32.9063
CHF/RUB 68.1796
TRY/RUB 10.9588